Portfolio

Jeugdbescherming Overijssel

 • Communicatieadvies bij vernieuwing internet, intranet en documentbeheersysteem
 • Communicatieve begeleiding van de bestuurder bij de transitie in de jeugdzorg
 • Communicatieve vertaling van de transitie naar in-en externe doelgroepen in middelen w.o het jaarverslag
 • Het herzien van de digitale middelen voor de gecertificeerde instelling in 2015

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel

 • Ontwikkeling nieuwe huisstijl
 • Ontwikkeling website Steunfonds

GGD Rotterdam-Rijnmond

 • Communicatieadvies en coaching medewerkers rondom huiselijk geweld met inzet van folders, persberichten, website (opzetten nieuwe huisstijl en structureren van de website, eindredactie)
 • De organisatie van Congres en begeleiding wethouder bij invoering Meldcode

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Communicatiestrategie, -advies en uitvoering van de campagne "schoon op school, fris in de klas"

Gemeente Dordrecht

 • Verzorgen van de interne communicatie voor Stafdiensten financiën, P&O, communicatie, Juridische Zaken, interne dienstverlening en ICT
 • Ontwikkelen van diverse communicatiemiddelen zoals brochures, folders, advertenties functioneel beheer en de content van intranet en website

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

 • Opzetten website over ICT voor 40 brancheorganisaties
 • Voorlichting over ICT in de detailhandel
 • Voorlichting over de euro in 2002 voor de detailhandel

Overzicht overige opdrachtgevers

 • Gemeente Rotterdam
 • OHRA
 • OAD
 • Stichting Habitat
 • Stichting milieukeur
 • Specs and Biospecs
 • Nouwen Notarissen
 • Koster Accountants
 • Oord Assurantiën
 • Selekthuis
 • Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT)